Powrót


O konkursie

Finałowym efektem pracy artysty muzyka jest występ dla szerokiego kręgu słuchaczy bez względu na ich wykształcenie i status społeczny. Wykonawca występując na scenie przekazuje treść utworu i stwarza odpowiedni nastrój w nim zawarty wpływając swą grą na psychikę słuchacza.

Tym właśnie ideom poświęcony został Międzynarodowy Konkurs Interpretacji Muzycznej.

Regulamin konkursu skonstruowany został w taki sposób aby wyłonić z pośród zgłoszonych uczestników osoby przedstawiające najwyższy poziom artystyczny.

Nie jest istotne co i na jakim instrumencie się wykonuje, czy jest to utwór oryginalny czy dowolnie przetworzony - liczy się człowiek i jego umiejętności artystyczne.

Każdy jest w stanie ocenić umiejętności artystyczne wykonawcy bez względu na posiadane wykształcenie i specjalność. W szczególności precyzyjnej oceny potrafią dokonać wykształceni muzycy.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że na każdym instrumencie obowiązują takie same elementy muzyki ( rytm, melodia, harmonia, dynamika, agogika, artykulacja ), z którymi styka się na co dzień każdy instrumentalista, różnica polega jedynie na sposobie ich "obsługi" związanej z indywidualnymi cechami instrumentu.

Każdy instrumentalista słuchając dowolnego instrumentu jest w stanie stwierdzić czy np. gama została zagrana czysto, rytmicznie itd., nie potrafi tylko wskazać w jaki sposób należy dokonać korekty - tu konieczna jest ingerencja specjalisty.

Ocenianie przez różnych instrumentalistów nie będących specjalistami od ocenianego instrumentu wymusza skupienia się wyłącznie na stronie artystycznej - co jest zasadniczym celem tego konkursu. Wszystkim wiadome jest że " NIE MA DOBREJ MUZYKI BEZ DOBREJ TECHNIKI ". Każde niedociągnięcie techniczne ma ujemny wpływ na stronę muzyczną i nie trzeba być specjalistą aby to odczuć.

Każdy człowiek posiada inną wrażliwość muzyczną. Po latach doświadczeń mogę stwierdzić, że odczucia wszystkich jurorów będących specjalistami różnych instrumentów są bardzo zbliżone do siebie. Każdy juror dokonuje oceny niezależnie, bez konsultacji, bezpośrednio po zakończeniu prezentacji każdego uczestnika.

Taki system umożliwia precyzyjne ocenienie doznanych wrażeń z usłyszanej prezentacji. Karty z ocenami po każdym występie są zbierane i wrzucane do urny. Chroni to przed jakimi kolwiek nieświadomymi sugestiami.

W ten sposób każdy juror ocenia na bieżąco doznane wrażenia czyli umiejętności artystyczne wykonawcy. Na podstawie ocen jurorów komputer dokonuje stosownych obliczeń zgodnie z regulaminem konkursu

Andrzej Wawrzyniuk


Powrót