Dr hab. Leszek Czesław Suszycki prof. UR


Studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Sztuki muzyczne w zakresie dyscypliny artystycznej instrumentalistyka. Przewody przeprowadzone w Akademii Muzycznej w Łodzi (1993 i 1999).
Zatrudniony w Wyższej Szkole Pedagogicznej , a następnie w Uniwersytecie Rzeszowskim od 1985 r. początkowo na stanowisku wykładowcy, a po przewodach kwalifikacyjnych I i II stopnia na stanowisku adiunkta (1993 r.) oraz profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego .
Kierownik Zakładu Instrumentalistyki UR od 2000 r.
Prowadzi działalność koncertową. Koncertował w kraju i za granicą (Włochy, Austria , Niemcy, Szwajcaria, Ukraina, Kanada, Czechy, Słowacja). Koncerty solowe, kameralne i symfoniczne.
Prowadził wykłady w Akademiach Muzycznych w Łodzi i Krakowie.
Nagrywał dla Polskiego Radia w Rzeszowie.
Dokonał nagrań dwóch płyt CD z muzyką Mychajły Werbyckiego z udziałem wokalistki, dr hab. Olgi Popowicz prof. UR . Obecnie na ukończeniu jest płyta z muzyką F. Schuberta, cykl 20 pieśni Piękna Młynarka w opracowaniu na głos i gitarę.